Decal TA 06

Decal TA 06

Decal TA 06

Kích thước tiêu chuẩn:

  • 75cm x 50cm – 60.000VNĐ
  • 105cm x 70cm – 100.000VNĐ
  • 120cm x 80cm – 140.000VNĐ
  • 150cm x 100cm – 180.000VNĐ
  • 180cm x 120cm – 260.000VNĐ
  • 210cm x 140cm – 350.000VNĐ
  • Có thể điều chỉnh kích thước decal cho phù hợp với kích thước tấm kiếng của quý khách
  • Đơn giá chưa bao gồm công dán.