Danh mục: Decal mờ

Decal M13

Decal mo M13

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.6 – 1.0m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng:

Decal M14

Decal mo M14

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.6 – 1.0m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng: Đặt

Decal M9014

Decal-M9014

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên mọi kích thước ô

Decal M9013

Decal-M9013

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên mọi kích thước ô

Decal M9011

Decal-M9011

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên mọi kích thước ô

Decal M9010

Decal-M9010

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên mọi kích thước ô

Decal nhà phố M9009

Decal-nha-pho-M9009

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên mọi kích thước ô

Decal lá cây M9008

Decal-la-cay-M9008

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên mọi kích thước ô

Decal Hướng Dương M9007

Decal-huong-duong-M9007

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên mọi kích thước ô

Decal hoa M9006

Decal-hoa-M9006

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên mọi kích thước ô

Decal M9015

Decal-M9015

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên mọi kích thước ô

Decal hoa M9005

Decal-hoa-M9005

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên mọi kích thước ô

Decal Cây Tre M9004

Decal-cay-tre-M9004

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên ô kính đứng có

Decal M9003

Decal-M9003

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên mọi kích thước ô

Decal M9002

Decal-M9002

Kích thước tiêu chuẩn: Khổ Decal: 0,90m Chiều dài cuộn: 50m Đơn giá: 80.000/m dài (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có màu: trắng mờ (trên hình). Có thể dán trên mọi kích thước ô

Decal M01

Decal mo M01

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.4m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 20m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (dán ngược). Tình trạng: Đặt

Decal M12

Decal mo M12

Kích thuớc tham khảo: Chiều cao: 0.4 – 0.6m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 60.000/m (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng:

Decal M11

Decal mo M11

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.4 – 0.6m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 60.000/m (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng:

Decal M10

Decal mo M10

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.6 – 1.0m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng:

Decal M09

Decal mo M09

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.6 – 1.0m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng: