Decal M12

Decal mo M12
Decal mo M12

Kích thuớc tham khảo:

Chiều cao: 0.4 – 0.6m
Chiều dài: theo cửa, vách kính
Đơn giá: 60.000/m (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%)
Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính.
Tình trạng: Đặt hàng