Decal M05

Decal mo M05

Decal mo M05
Kích thước tham khảo:

    • Chiều cao: 0.75m
    • Chiều dài: theo cửa, vách kính
    • Đơn giá: 120.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%)
    • Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (mặt ngược).
    • Tình trạng: Đặt hàng