Decal M07

Decal mo M07
Decal mo M07
Kích thước tham khảo:

    • Chiều cao: 0.6 – 1.0m
    • Chiều dài: theo cửa, vách kính
    • Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%)
    • Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính.
    • Tình trạng: Đặt hàng