Decal M01

Decal mo M01

Decal mo M01

Kích thước tham khảo:
Chiều cao: 0.4m
Chiều dài: theo cửa, vách kính
Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 20m giảm 10%)
Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (dán ngược).
Tình trạng: Đặt hàng