Decal M04

Decal mo M04

Decal mo M04

Kích thước tham khảo:

   • Chiều cao: 0.56m
   • Chiều dài: theo cửa, vách kính
   • Đơn giá: 100.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%)
   • Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (mặt ngược).
   • Tình trạng: Đặt hàng