Decal M03

Decal mo M03

Decal mo M03

Kích thước tham khảo:

  • Chiều cao: 0.56m
  • Chiều dài: theo cửa, vách kính
  • Đơn giá: 100.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%)
  • Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (mặt ngược).
  • Tình trạng: Đặt hàng