Decal M06

Decal mo M06

Decal mo M06

Kích thước tham khảo:
  • Chiều cao: 0.75m
  • Chiều dài: theo cửa, vách kính
  • Đơn giá: 120.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 20m giảm 10%)
  • Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (mặt ngược).
  • Tình trạng: Đặt hàng