Decal T73

Decal T73

Decal T73

Kích thước tham khảo:

  • 50cm x 100cm – 70.000VNĐ
  • 100cm x 100cm – 120.000VNĐ
  • 100cm x 200cm – 210.000VNĐ
  • Kích thước Decal không giới hạn, không cần theo tỷ lệ.
  • Kích thước hoa văn không giới hạn.
  • Màu sắc không giới hạn, quý khách có thể chọn màu nền và hoa văn theo ý muốn ( 360 màu).
  • Quý khách muốn nền trong suốt, nhìn xuyên qua được, đơn giá cộng thêm 10%.
  • Đơn giá chưa bao gồm công dán.