Danh mục: Decal mờ

Decal M08

Decal mo M08

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.6 – 1.0m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng: Đặt

Decal M07

Decal mo M07

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.6 – 1.0m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng: Đặt

Decal M06

Decal mo M06

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.75m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 120.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 20m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (mặt ngược). Tình trạng: Đặt

Decal M05

Decal mo M05

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.75m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 120.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (mặt ngược). Tình trạng: Đặt

Decal M04

Decal mo M04

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.56m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 100.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (mặt ngược). Tình trạng: Đặt

Decal M03

Decal mo M03

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.56m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 100.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (mặt ngược). Tình trạng: Đặt

Decal M02

Decal mo M02

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.4m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 20m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (dán ngược). Tình trạng: Đặt