Decal T26

Decal T26

Decal T26

Đơn giá: 120.000VND/m2 đã bao gồm cán màng

  • Kích thước Decal không giới hạn, không cần theo tỷ lệ.
  • Kích thước hoa văn không giới hạn.
  • Màu sắc không giới hạn, quý khách có thể chọn màu nền và hoa văn theo ý muốn ( 360 màu).
  • Quý khách muốn nền trong suốt, nhìn xuyên qua được, đơn giá cộng thêm 20.000VND.
  • Đơn giá chưa bao gồm công dán.