Decal TA 04

Decal TA 04

Kích thước tiêu chuẩn: 75cm x 50cm – 60.000VNĐ 105cm x 70cm – 100.000VNĐ 120cm x 80cm – 140.000VNĐ 150cm x 100cm – 180.000VNĐ 180cm x 120cm – 260.000VNĐ 210cm x 140cm – 350.000VNĐ Có thể điều chỉnh kích thước

Decal TA 03

Decal TA 03

Kích thước tiêu chuẩn: 75cm x 50cm – 60.000VNĐ 105cm x 70cm – 100.000VNĐ 120cm x 80cm – 140.000VNĐ 150cm x 100cm – 180.000VNĐ 180cm x 120cm – 260.000VNĐ 210cm x 140cm – 350.000VNĐ Có thể điều chỉnh kích thước

Decal TA 02

Decal TA 02

Kích thước tiêu chuẩn: 75cm x 50cm – 60.000VNĐ 105cm x 70cm – 100.000VNĐ 120cm x 80cm – 140.000VNĐ 150cm x 100cm – 180.000VNĐ 180cm x 120cm – 260.000VNĐ 210cm x 140cm – 350.000VNĐ Có thể điều chỉnh kích thước

Decal TA 01

Decal TA 01

Kích thước tiêu chuẩn: 75cm x 50cm – 60.000VNĐ 105cm x 70cm – 100.000VNĐ 120cm x 80cm – 140.000VNĐ 150cm x 100cm – 180.000VNĐ 180cm x 120cm – 260.000VNĐ 210cm x 140cm – 350.000VNĐ Có thể điều chỉnh kích thước

Decal Phong Thủy 01

PT-01

Kích thước tùy theo khách hàng ( tỉ lệ chuẩn 3:2) Có thể in trên nhiều chất liệu: decal sữa, decal trong, decal lưới, vải silk, in Hiflex, in vải canvas, in giấy dán tường, in PP, in Backlite film…

Decal M12

Decal mo M12

Kích thuớc tham khảo: Chiều cao: 0.4 – 0.6m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 60.000/m (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng:

Decal M11

Decal mo M11

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.4 – 0.6m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 60.000/m (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng:

Decal M10

Decal mo M10

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.6 – 1.0m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng:

Decal M09

Decal mo M09

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.6 – 1.0m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m cộng thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng:

Decal M08

Decal mo M08

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.6 – 1.0m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng: Đặt

Decal M07

Decal mo M07

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.6 – 1.0m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính. Tình trạng: Đặt

Decal M06

Decal mo M06

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.75m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 120.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 20m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (mặt ngược). Tình trạng: Đặt

Decal M05

Decal mo M05

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.75m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 120.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (mặt ngược). Tình trạng: Đặt

Decal M04

Decal mo M04

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.56m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 100.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (mặt ngược). Tình trạng: Đặt

Decal M03

Decal mo M03

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.56m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 100.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 30m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (mặt ngược). Tình trạng: Đặt

Decal M02

Decal mo M02

Kích thước tham khảo: Chiều cao: 0.4m Chiều dài: theo cửa, vách kính Đơn giá: 80.000/m (dưới 5m, thêm 100.000đ/ lần dán; trên 20m giảm 10%) Có thể dán mặt ngoài hoặc mặt trong kính (dán ngược). Tình trạng: Đặt

Decal Hoạt hình 05

Hoat Hinh 5

Kích thước, màu sắc các con vật thay đổi tùy theo khách hàng. Có thể lấy 1 hoặc nhiều con vật trong hình theo ý thích. In trên nhiều chất liệu: – decal dán kính (decal trong, decal sữa, decal